Quý khách có thể thanh toán theo 2 hình thức sau đây:

Nhận hàng sau đó thanh toán với công ty vận chuyển (COD)
Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng (khuyến khích).